Diensten

Bouwcalculaties

Bij ieder bouwproject is het van belang om een goed overzicht te hebben van de te verwachte bouwkosten. Dit geldt uiteraard voor het gehele project – vanaf het allereerste schetsontwerp tot aan het uiteindelijke onderhoud van het pand – maar ook voor de verschillende fases van de bouw.

Om dit inzichtelijk te krijgen, kan Arends & Menssen verschillende bouwcalculaties voor u verzorgen.

Bouwvoorbereiding

Ieder bouwproject begint met een gedegen voorbereiding. Alle werkzaamheden die hierbij komen kijken, kunt u toevertrouwen aan de experts van Arends & Menssen.

Wanneer het op een goede bouwvoorbereiding aankomt, kunnen wij de verschillende onderdelen voor u regelen en uitvoeren, zoals de bouwkundige opname, de omgevingsvergunning en het in kaart brengen van bestaande situaties.

Bouwbegeleiding

Heeft u plannen voor een nieuwbouwproject, wilt u een aanbouw realiseren of een renovatie uit laten voeren? Dan zorgt u uiteraard voor een goede en deskundige bouwbegeleiding. Arends & Menssen biedt u een dergelijke bouwbegeleiding.

Wij kunnen voor u onder andere offertes controleren, de tijdsplanning en kwaliteit van het project bewaken en de bouwkundige oplevering verzorgen.

Kostenraming

Voordat u gaat bouwen, wilt u weten welke bouwkosten u kunt verwachten. Een kostenraming is een globale bouwkostenbegroting aan de hand van een schetsontwerp of vlekkenplan.

Arends & Menssen kan voor u een kostenraming maken op basis van m2, m3 of elementen. Een dergelijke raming geeft u inzicht in de haalbaarheid van het bouwproject en kan bruikbaar zijn om een financiering bij de bank te krijgen.

Bestekken

Bouwen is niet zomaar iets doen; bouwen is plannen en nadenken. Wij schrijven voor u bestekken waarin wij vastleggen welke bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden voor uw bouwproject van toepassing zijn.

Wij schrijven (bouwkundige) Stabu2-bestekken of indien gewenst een gedegen technische omschrijving.

Overall planning

Wie gaat bouwen, verbouwen of renoveren, wil op tijd beginnen en klaar zijn. Een goede overall planning is hierbij dan ook onmisbaar.

Arends & Menssen weet precies welke onderdelen van een bouwproject meer of minder tijd nodig hebben. Wij maken en bewaken uw overall planning, zodat uw schema altijd klopt. Dat is bouwen met een gerust hart.

Onderhoudsmeerjarenraming

Ook na het afronden van de bouwfase is onze rol in uw project nog niet uitgespeeld. Nieuwe gebouwen moeten immers ook onderhouden worden en dit brengt kosten met zich mee.

Arends & Menssen kan voor u een onderhoudsmeerjarenraming voor u opstellen. Hierin leggen wij vast met welke uitgaven u in de toekomst rekening dient te houden.

Bouwkundige opname

Bij de bouwkundige opname zorgen wij ervoor dat de situatie van een bestaand object binnen het van tevoren vastgestelde gebied waarin risicovolle bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden, wordt vastgelegd. .

Een bouwkundige opname wordt ook wel een rapportage belendingen of een nulmeting genoemd en is essentieel in een goede bouwvoorbereiding.

Uitvoeringsplanning

Bij ieder bouwproject - of het nu een nieuwbouw of een renovatie betreft - is een goede uitvoeringsplanning onmisbaar. U wilt immers dat de verschillende fases naadloos op elkaar aansluiten.

Arends & Menssen maakt en controleert uw uitvoeringsplanning, zowel op het gebied van tijd als op kwaliteit. Wij zorgen voor een goede communicatie tussen alle betrokken partijen.

Inschrijfbegroting

Als aannemer krijgt u regelmatig het verzoek een offerte uit te brengen of u wilt zich graag inschrijven op de aanbesteding van een bouwproject. Arends & Menssen kan u hierin ondersteunen door het maken van een professionele inschrijfbegroting.

Onze inschrijfbegrotingen voldoen uiteraard aan uw eisen en wensen. Met onze kennis van de actuele markt, zorgen wij ervoor dat uw inschrijfbegroting realistisch en marktconform is.

CAD-tekeningen

Al onze bouwkundige tekeningen worden met AutoCad vervaardigd. Dit biedt u het voordeel dat de tekeningen die wij voor u maken, goed uitwisselbaar zijn met andere partijen.

Wij kunnen de CAD-tekeningen vervaardigen voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning, maar ook architecten ondersteunen in drukke tijden door het overnemen van tekenwerk.

Directiebegroting

Aan de hand van een uitgewerkt bouwplan kunnen wij een gedetailleerde begrotingen maken om inzicht te krijgen in de totale bouwkosten en hiermee de inschrijfbegroting van de aannemer te toetsen.

Arends & Menssen heeft de kennis en expertise in huis om dit voor u te doen. Wij kunnen u adviseren over marktconforme prijzen en andere bijkomstigheden.